štvrtok 17. júla 2008

Skupina pôd

Do niektorej z 10 skupín pôd triedime pôdne jednotky podľa typu hlavného pôdotvorného procesu a podľa hlavného (dominantného) diagnostického horizontu.

Skupina pôd antropických
Skupina pôd hnedých
Skupina pôd hydromorfných
Skupina pôd podzolových
Skupina pôd andozemných
Skupina pôd ilimerických
Skupina pôd iniciálnych
Skupina pôd salinických
Skupina pôd molických