streda 16. júla 2008

Čiernica kultizemná - ČAa

Čiernica s kultizemným ornicovým Akp-horizontom do hĺbky 35 cm. Obrábaný podtyp čiernic.

Akp
Amč
A/CGo
CGo
Gro

Čiernica kultizemná (1), Borská nížina, Plavecký Štvrtok
Čiernica kultizemná (2), Borská nížina, Plavecký Štvrtok
Čiernica kultizemná (3), Nekyje