streda 30. januára 2008

Skupina pôd salinických

V morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd Slovenska je to skupina pôd so salinickými pôdotvornými procesmi (zasolenie, slancovanie, solodizácia). Sú to pôdy s dominantným slaniskovým S-horizontom, a / alebo slancovým Bn-horizontom.

SLANISKO
SLANEC