utorok 22. júla 2008

Subhorizont opadu Ool

Opadankový subhorizont, pozostávajúci z ihličia, lístia, raždia, kôry a zvyškov lesných bylín bez ich intenzívnejšieho rozkladu (obsah amorfnej organickej hmoty pod 10 %).
Obr. Minuloročná opadanka drevín lužného lesa (= topoľa čierneho, jaseňa štíhleho, a i.), t. j. subhorizont opadu Ool a rašiace jarné byliny (cesnak medvedí, scila) na stanovišti fluvizeme. Bratislava, Vlčie Hrdlo.

Obr. Surový humus - hrubá vrstva nadložného opadu, pozostávajúceho hlavne z ihličia kosodreviny (Pinus mugo) na stanovišti podzolu kambizemného. Západné Tatry, hrebeň Baranca.