streda 30. januára 2008

Skupina pôd hydromorfných

V morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd Slovenska je to skupina pôd s hydromorfným pôdotvorným procesom, prebiehajúcim pod dlhodobým vplyvom zvýšenia pôdnej vlhkosti za nedostatku kyslíka v pôdnej hmote. Sú to pôdy s dominantným mramorovaným Bg-horizontom, či glejovým G alebo tiež rašelinovým horizontom:

PSEUDOGLEJ
GLEJ
ORGANOZEM