štvrtok 17. júla 2008

Jemnozem

Častice (frakcia pôdy) menšie ako 2 mm. Rozmer 2 mm pre oddelenie jemnozeme od skeletu bol zvolený preto, lebo je hornou hranicou kapilárneho pohybu vody. Jemnozem je podstatnou zložkou pôdy, ktorá ovplyvňuje všetky základné pôdne vlastnosti. Všetky základné analýzy pôdy sa stanovujú na vzorkách jemnozeme a ich výsledky charakterizujú pôdu ako celok (Fulajtár, 2006).
Hlavné zrnitostné frakcie jemnozeme:

Piesok
prach
íl