štvrtok 17. júla 2008

Varieta diagnostického pôdneho horizontu

Charakterizuje odlišnosti diagnostického pôdneho horizontu vyjadrené špecifickými fyzikálnymi, chemickými a biologickými znakmi.