pondelok 21. júla 2008

Semiaridný interval

Lat. aridus „suchý, vyprahlý“), semi- "napoly"

Charakterizuje vlhkosť pôdy v rozmedzí hydrolimitov bod zníženej prístupnosti až bod vädnutia. Sací tlak pôdnej vody zodpovedá hodnote pF 3.3 – 4.2. Pôdna voda má zníženú pohyblivosť + prístupnosť pre rastliny. Rastliny sú v tomto intervale už nedostatočne zásobené vodou, pretrvávanie tohto intervalu podstatne znižuje úrody.