štvrtok 17. júla 2008

Subhorizont diagnostického pôdneho horizontu

Časť pôdneho horizontu spravidla paralelná s povrchom pôdy, zreteľne odlišná svojimi morfologickými znakmi. Príklad: opadankový horizont Oo má subhorizonty opadu Ool, drviny Oof a meliny Ooh.