piatok 18. júla 2008

Reakcia pôdy

Pojem pH
Alkalická reakcia
Mierne alkalická reakcia
Neutrálna reakcia
Kyslá reakcia

Aktívna (aktuálna) reakcia pôdy
Výmenná reakcia pôdy
Mapa pôdnej reakcie / pH (Pôdny portál VÚPOP)
Acidifikácia
Alkalizácia
Tlmivé minerálne systémy
Kyslé dažde