streda 16. júla 2008

Antrozem iniciálna (1), urbická, Bratislava (na pochovanej čiernici)
Antrozem iniciálna urbická na pochovanej čiernici. Podunajská nížina, celok Podunajská rovina, Bratislava, Rača.

Horizonty:

Omm (0-2 cm)
Adc (1.5-5 cm)
C1c (7-30 cm)
C2c (30-50 cm)

Pozn. Pôdne sondy= súčasť terénnej pôdoznaleckej exkurzie vrámci konferencie Antropizácia pôd IX. (27.-28.5.2008); výkop sondy a analýza pôdnych vzoriek - VÚPOP, Bratislava.