štvrtok 17. júla 2008

Základné typy kôr zvetrávania

Skeletové kôry
Hlinité kôry zvetrávania
Montmorillonitové kôry zvetrávania
Kôry lateritového typu
Fosílne kôry zvetrávania

Prameň: Bizubová, Škvarček,1996