streda 16. júla 2008

Regozem modálna, Devínska kobyla
Obr. Regozem modálna (arenická), karbonátová varieta, hlboké delúvium z neogénnych morských pieskov (prípadne zvetraných pieskovcov). Malé Karpaty, podcelok Devínske Karpaty, južný svah Devínskej Kobyly, 360 m n. m., súčasť komplexu typických pararendzín, kambizemí rendzinových s regozemami. Sled horizontov: Aoc-A/Cc-Cc.