štvrtok 30. októbra 2008

Kambizem modálna (3), Bratislava, Karlova Ves


Kambizem modálna, v minulosti možno upravená rigolovaním (v takom prípade: kultizem kambizemná). Bratislava - Devínske Karpaty, časť Bratislavské predhorie. Karlova Ves, m. časť Rovnice, n. výška 200 m n. m., J orientovaný svah so sklonom 6 stupňov. Vegetačný kryt: zaburinená lúka, pravdepodobne na meiste bývalých vinohradov. Pôdotvorný substrát: deluviálne zvetraliny terasových štrkopieskov günzskej terasy Dunaja. 30.10.2008,© P.Pišút.

Profil: Omm - hrúbka 1 cm,
0-8 cm: Aoq, husto prekorenený koreňmi tráv
10-50 cm: Bv, obsah skeletu 30 %
pod 50 cm - C horizont (silne zvetrané terasové štrky), obsah skeletu 90 %, maximálny rozmer valúnov 20 cm.

Spodná časť Bv horizontu, v hĺbke prechádzajúca do silne zvetralých terasových štrkov (polodetail).

Celá oblasť pokrytá vinohradmi na mape z r. 1870 a dnešný stav.

utorok 28. októbra 2008

Černozem kultizemná (2), Kvetoslavov


Location: Danubian Plain, Žitný ostrov Island, Slovakia
Site: Kvetoslavov
Elevation: 124 m a. s. l.
Author of the photographies: P. Pišút ©, 26.10.2008
Land use: former ploughland, exposed for house foundations
Classification MKSP (2000): Černozem kultizemná (ČMa), varieta karbonátová
Classification WRB (2006): Mollic Fluvisol, calcaric
Parent rock: Loamy sand and sandy loam with loess admixture
Remarks: Mollic horizont; fluvial stratification.

Profil: Akp-A/CGo-CGro.

Mollic horizon


Fluvial stratification of sands in the subsoil.

streda 15. októbra 2008

Litozem modálna (2), Bešeňová


Litozem modálna, karbonátová varieta na starej travertínovej kope. Bešeňová,Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina, časť Chočské podhorie. 6.10.2008, © P.Pišút.

Rendzina modálna (2), Bešeňová


Location: Liptovská kotlina, Chočské podhorie, Slovakia
Site: Bešeňová
Author of the photography: P. Pišút ©, 8.10.2008
Land use: pasturelands
Classification MKSP (2000): Rendzina modálna
Classification WRB (2006): Rendzic Leptosol
Parent material / rock: travertine