štvrtok 17. júla 2008

Pôdny podtyp (subtyp)

V morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd Slovenska je to kategorizácia a identifikácia pôdy podľa vyskytujúcich sa náznakov diagnostických horizontov. Sú to jednak typické (modálne) pôdne výtvory, jednak vlastne vývojové resp. priestorové prechody medzi jednotlivými pôdnymi typmi.