štvrtok 17. júla 2008

Reliktné pôdy

Pôdy, ležiace na povrchu (nie sú prekryté žiadnymi sedimentami), ktoré sa však vyvíjali v odlišných klimatických podmienkach, ako sú súčasné. Nie sú teda izolované od vplyvov dnešných pôdotvorných činiteľov a nenachádzajú sa v rovnováhe so súčasnými klimatickými podmienkami. Majú preto tendenciu k zmenám pôdnych procesov. Príkladom sú stredoeurópske černozeme; vznikli v teplejších klimatických podmienkach a dnes ich udržuje len poľnohospodárska činnosť človeka ("sekundárne kultúrne stepi"). Pokiaľ sú porastené lesom, prejavujú tendenciu k zmenám smerom k ilimerizovaným pôdam.