štvrtok 17. júla 2008

Pôdna forma

Najnižšia hierarchická jednotka systému pôdnej klasifikácie, pôdy do nej radíme podľa erózno-akumulačných znakov, humusovej formy (u lesných pôd), podľa formy nadložnej organickej hmoty.