streda 16. júla 2008

Vodný režim pôd s večným ľadom

(sensu A. Rode)

Vodný režim pôd studených oblastí (kryosoly) so stále zamrznutým podložím (permafrost, pergelisol). V lete rozmŕzajú na niekoľko decimetrov, na jeseň vrchná časť pôdy však znova zamŕza, čo vedie k zväčšovaniu objemu a rôznym mrazovým javom (soliflukcia, vznik polygonálnych pôd).