streda 7. mája 2008

Sprašové profily pri Bíni a Kameníne

Podunajská nížina, podcelok Hronská pahorkatina, časť: Hronská tabuľa. Dolné Pohronie, Bíňanský sprašový profil s viacerými horizontami pochovaných (fosílnych) pôd.
Profil odkrytý bočnou (laterálnou)
eróziou rieky Hron (v súčasnosti prebieha spevňovanie brehov lomovým kameňom proti erózii).
Detail erodovaného brehu poniže Bíne. Svetlohnedý horizont naspodu je vrstva spraše alebo sprašových hlín, na nej uložená vrstva štrkopieskov Hrona, v hornej polovici spraš.
Sprašové profily pri Kameníne. Všetky foto © Peter Ježko, február 2008.