piatok 18. júla 2008

Fyzikálne vlastnosti pôd.

Fulajtár, E., 2006. Fyzikálne vlastnosti pôdy. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, 142 s.