piatok 18. júla 2008

Naše pôdy (poľnohospodárske).


Bielek, P., Šurina, B., Ilavská, B., Vilček, J., 1998. Naše pôdy (poľnohospodárske). Vydal Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, Bratislava, 82 s.