štvrtok 17. júla 2008

Recentné, reliktné a fosílne pôdy

RECENTNÉ PÔDY
RELIKTNÉ PÔDY
Fosílne pôdy

Pozn. Reliktné a fosílne pôdy = paleopôdy