streda 16. júla 2008

Premyvný typ vodného režimu pôd

Tiež: perkolačný typ.

Pomer S/E je väčší ako 1. V priebehu roka zrážky aspoň raz alebo viacnásobne prevlhčia celú pôdno-horninovú vrstvu. Evapotranspirácia je po celý rok nižšia ako infiltrácia do pôdy. Odtok prebytočnej gravitačnej vody nastáva koncom zimy a na jar, ale i viac krát počas vegetačného obdobia. Tento vlhkostný režim je charakteristický pre väčšinu pôd severných oblastí Slovenska (napr. kambizeme). Sústavné preplachovanie pôdneho profilu podmieňuje presun látok zhora nadol a diferenciáciu pôdneho profilu (napr. podzoly).