štvrtok 17. júla 2008

Voda v pôde

Formy pôdnej vody
Hydrolimity a potenciál pôdnej vody
Vodný režim pôd
Zdroje pôdnej vody
Momentálna vlhkosť