streda 16. júla 2008

Podzol kambizemný - PZk

Podzol s podzolovým Bs-horizontom a s náznakmi podzolového eluviálneho Ep-horizontu. Diagnostické znaky:
a) vybielené zrná v Ae-horizonte, ochudobnené o železo a koloidy, alebo
b) E-horizont, ale hnedej farby (nie popolavo sivej).

Aup
(Ep)
Bsh
B/C
C


Podzol kambizemný (1), Žiarska dolina
Podzol kambizemný (2), Baranec
Podzol kambizemný (3), Nízke Tatry, Jasná