štvrtok 17. júla 2008

Diagnostický pôdny horizont

Dobre rozoznateľný genetický pôdny horizont, alebo pôdna vrstva so stanovenými diferenciačnými kritériami, ktorý slúži na klasifikáciu pôd.

N a d l o ž n é diagnostické horizonty
P o v r c h o v é diagnostické horizonty
P o d p o v r c h o v é diagnostické horizonty