štvrtok 17. júla 2008

Genetický pôdny horizont

Časť pedonu spravidla paralelná s povrchom pôdy, so špecifickými morfologickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými znakmi a vlastnosťami, ktoré sú výsledkom pôdotvorných procesov (pedogenézy).