pondelok 21. júla 2008

Semiuvidický interval

Vlhkostný interval pôdy, ohraničený hydrolimitmi poľná kapacita až bod zníženej prístupnosti. Pôdna voda je pre rastliny ľahko prístupná (sací tlak pF 2.5 – 3.3). Najpriaznivejší vlhkostný stav pôdy z ekologického a agronomického hľadiska, optimálno vodno-vzdušné pomery. Dobré zásoby využiteľnej vody, dostatok vzduchu v pôde.