streda 16. júla 2008

Glejový oxidačný horizont Go

Glejový horizont, charakteristický prítomnosťou hrdzavých oxidov a hydroxidov Fe v rozsahu nad 10 %, zastúpenie sivej farby pod 10 %. Vzniká nad hladinou podzemnej vody v zóne kapilárnej obruby, štruktúra je polyedrickáprizmatická.