streda 30. januára 2008

Skupina pôd illimerických

V morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd Slovenska je to skupina pôd s procesom ilimerizácie (lessivácie), t. j. translokácie a akumulácie koloidných ílovitých častíc, niektorých voľných seskvioxidov a rôzneho podielu organických látok, v podmienkach premyvného (priesakového), alebo periodicky premyvného (sezónne priesakového) typu vodného režimu. Vznikajú tým translokačné pôdy s dominantným luvickým Bt-horizontom:

Hnedozem (HM)
Luvizem (LM)