streda 23. júla 2008

Umbrický podzolový horizont Aup

Umbrický horizont, ktorý má vybielené zrná po translokovaných (vyplavených) oxidoch železa Fe2O3.