štvrtok 17. júla 2008

Kockovitá (orechovitá) štruktúra

Agregáty nad 5 mm majú zreteľný tvar šesťstena s ostrými hranami a rovnými plochami. Táto štruktúra vzniká ppôsobením jednomocných katiónov H a Na v Bg-horizontoch.