streda 16. júla 2008

Závlahový typ vodného režimu pôd.

Tiež: irigačný typ.

Je špeciálnym, človekom vytvoreným typom vodného režimu v oblastiach, kde prevláda výpar nad zrážkami (S/E je menší než 1), avšak riadené závlahy menia tento pomer na (S + Z) = 1 (Fulajtár, 2006).