štvrtok 18. decembra 2008

Fluvizem modálna (3), Pečenský les

Location: Devínska brána, Slovakia
Site: Bratislava - Petržalka, Pečenský les
Elevation:   135 m a. s. l.
Author of the photographies: P. Pišút ©, 2.10.2008
Land use: Protected Area
Vegetation: Floodplain forest with Canadian Poplar
Classification MKSP (2000): Fluvizem modálna, karbonátová varieta.
Classification WRB (2006): Fluvisol, calcaric

Parent rock: Alluvial loam and sand
Remarks: Bottom of the former Danube side channel. Gleyic colour pattern deeper in the soil; calcaric material; fluvic material.

Profil:
0-1 cm Om,
1-15 cm Aoc,
15-30 cm C(Go)c,
30-50 cm CGoc,
50-100 cm CGroc

CGoc, polodetail.

Gleyic colour pattern in the subsoil
 CGroc, polodetail. Navlhlá, súdržná, silne karbonátová zemina, hlinitý piesok s prímesou štrku (do 10 %), drobnohrudkovitá až zrnitá štruktúra, 50 % hrdzavé (farba 10YR 5/6 - Munsell) a 50 % modrosivé stredne veľké škvrny, bez biologickej aktivity. Navrchu (v hĺbke 70-75 cm) vložka piesku.

utorok 16. decembra 2008

štvrtok 11. decembra 2008

Čiernica glejová (ČAG)

Čiernica s oxidačnými znakmi glejového G-horizontu v molickom čiernicovom Amč-horizonte a s nástupom glejového redukčného Gr-horizontu do 100 cm od povrchu.

Amč
A/Go
A/CGo
Go
Gro
Gr

Čiernica glejová (1), Borská nížina
Čiernica glejová (2), Nekyje

streda 10. decembra 2008

Čiernica glejová (1), Borská nížina


Čiernica glejová na silikátových viatych pieskoch, VVP Záhorie, 9.12.2008,© P.Pišút. Profil: 0-1 cm Ool, 0-28 cm Amč, 28-60 cm C(G). Znaky glejovatenia nevýrazné, ale hladina podzemnej vody v hĺbke 60 cm. Podmáčaný vlhký brezový les (Betula pubescens) s prímesou duba (Quercus robur), hrabu (Carpinus betulus). V krovitej vrstve krušina jelšová (Frangula alnus) a hloh (Crataegus sp.), v bylinnej vrstve metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa).