streda 30. januára 2008

Skupina pôd iniciálnych

Skupina pôd s iniciálnym pôdotvorným procesom, tlmeným či narúšaným rôznymi faktormi a podmienkami. Pôdy prevažne s ochrickým Ao-horizontom, silikátovým až karbonátovým bez ďalších diagnostických horizontov, s výnimkou glejového horizontu, občas s umbrickým horizontom a možnými náznakmi ďalších horizontov:

LITOZEM
REGOZEM
FLUVIZEM
RANKER