streda 16. júla 2008

Elementárna (zrnitá) štruktúra

Štruktúra pôdy, keď v nie sú prítomné agregáty, medzi jednotlivými elementárnymi časticami (zrnami) nie sú kohézne väzby.