štvrtok 17. júla 2008

Substrátový karbonátový Cc horizont

Substrátový horizont s obsahom karbonátov ≥ 0,3 %, predovšetkým CaCO3 vo forme prvkov, žíl, výplní pórov, konkrécií či popraškov.