štvrtok 17. júla 2008

Recentné pôdy

Pôdy, ktoré sa vyvinuli vplyvom pôsobenia približne takej kombinácie pôdotvorných činiteľov, ktorá pôsobí aj v súčasnosti. Sú zhruba v rovnováhe so súčasnými bioklimatickými pomermi.