pondelok 21. júla 2008

Vodný režim pôd - ekologická klasifikácia

Ekologická klasifikácia vlhkosti pôdy člení celý rozsah vlkosti na šesť vlhkostných intervalov (Kutílek, 1971 in Fulajtár, 2006):

Aquatický stav
Uvidický interval
Semiuvidický interval
Semiaridný interval
Aridný interval
Hyperaridný interval