štvrtok 16. apríla 2009

Fluvizem kultizemná (2), Bratislava, Lieskovec


Fluvizem kultizemná, karbonátová varieta na pieskoch (FMac - nf2). Bratislava, Podunajské Biskupice, Lieskovec, foto 11.4.2009 © P.Pišút.
Profil:
0-25 Akpc, hlinitopiesočnatá
25-60 C1(Go)c, svetlohnedý piesok
60-68 C2Goc, hnedosivý piesok
68-86 C3Goc, hlinitý piesok
C4Groc, piesočnatohlinitá
pod 116 C5 štrkopiesok.

Vrchná časť profilu (25-80 cm) s vložkou svetlejšieho piesku v hĺbke 60-68 cm (lepšie viditeľná po digitálnom zvýraznení) obsahuje aj zvyšky pôvodného prechodného A/C horizontu. Nevýrazné náznaky slabokontrastných hrdzavých škvŕn. Drobné tmavšie bodky = chodbičky dážďoviek a lariev hmyzu, vyplnené textúrne jemnejším, tmavším materiálom. Foto 11.4.2009 © P.Pišút.

Polodetail redukčno-oxidačného horizontu C4Groc. Celkový farebný stupeň premeny pôdnej matrice najmenej 80% (znak glejovatenia z minulosti, pred antropicky podmieneným poklesom hladiny podzemnej vody). Zhruba 30 % hrdzavých a tmavých škvŕn, nepatrných (veľkosť do 5 mm), zreteľných až difúznych, stredne kontrastných (vpravo digitálne zvýraznené). Sivá farba v rozsahu nad 40%. Foto 11.4.2009 © P.Pišút.

Štrkopiesok fácie dna resp. nánosových brehov až prikorytových plytčín. Foto 11.4.2009 © P.Pišút.

utorok 14. apríla 2009

Pôdy minerálne stredne silné

Pôdy minerálne stredne silné vznikajú najmä na horninách (a ich zvetralinách):

bohatšie žuly až gronodiority
ruly
rôzne pieskovce
arkózy
opuky
nevápnité bridlice
sprašové hliny.

Pôdy minerálne slabé

Pôdy minerálne slabé vznikajú najmä na horninách:

kremité žuly
porfýr
pararula
svorov
fylit
niektoré pieskovce
droby
piesky.

Kultizem kambizemná (2), Bratislava, Slavín


Kultizem kambizemná zo zvetralín pararúl. Bratislava, Slavín, ulica "Na Slavíne", lokalita bývalých vinohradov starého vinohradníckeho záhonu "Bisternitzer". Foto 10.4.2009, © P.Pišút.

Výkopová jama stavby budúceho rodinného domu, celkový pohľad. Bratislava, ul. "Na Slavíne", Foto 10.4.2009, © P.Pišút.

Pôdotvorný substrát: zvetraná migmatitizovaná pararula (detail). Foto 10.4.2009, © P.Pišút.

Lokalita ako súčasť súvislého pásu starých vinohradov (ružová farba) nad Bratislavou na mape z r. 1870. Foto 10.4.2009, © P.Pišút.