štvrtok 17. júla 2008

Substrátový silikátový C horizont

Rovnomerne sfarbený substrátový horizont, neobsahujúci karbonáty (ich obsah je pod 0,3 %).