štvrtok 17. júla 2008

Pôdna vrstva

Negenetický pôdny horizont. Časť profilu pedonu spravidla paralelná s povrchom pôdy, ktorá nevznikla pedologickými, ale geologickými alebo geomorfologickými procesmi. Vrstva je málo ovplyvnená pedogenetickými procesmi a je súčasťou pedonu. Príklad: striedajúce sa vrstvy štrkopiesku, piesku, hliny a pod. v spodine fluvizemí, ktoré vznikli prekladaním koryta ako súčasť fluviálno-geomorfologických procesov.