štvrtok 17. júla 2008

Zrnitá štruktúra

Nevýrazné agregáty asi 0,5-5 mm; má podobné vlastnosti ako neštruktúrne pôdy. Štruktúra, charakteristická pre piesočnaté pôdy.