streda 16. júla 2008

Prizmatická = hranolovitá štruktúra

Pôdne agregáty sú 2-5 x vyššie ako širšie (gr. prizma "hranol"), bývajú potiahnuté lesklým povlakom koloidov. Štruktúra pôdy, charakteristická pre B-horizonty ťažších pôd.