piatok 18. júla 2008

Kyslá reakcia

- pH pôdy (horizontu) pod 6.5
- pôda neobsahuje karbonáty
- sorpčný komplex nenasýtený

- humusové kyseliny môžu kyslosť zvýšiť až na pH 3.5.