utorok 22. júla 2008

Subhorizont meliny Ooh

Najspodnejší opadankový subhorizont tmavosfarbených organických látok s vyšším obsahom uhlíka. Humifikačné procesy v ňom už pokročili natoľko, že pôvodná štruktúra organických zvyškov už nie je rozpoznateľná a dochádza aj k premiešavaniu s minerálnym podielom pôdy (viac než 70 % amorfnej org. hmoty, s podielom minerálnych častíc do 30 %).