streda 30. januára 2008

Skupina pôd podzolových

V morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd Slovenska je to skupina pôd s procesom podzolizácie, vnútropôdneho zvetrávania, translokácie a akumulácie seskvioxidov a humusových látok. Sú to pôdy alteračno-translokačné, s dominantným podzolovým Bs-horizontom.

PODZOL (PZ)