utorok 22. júla 2008

Ochrický slancový horizont Aon

Ochrický horizont, ktorý má pH v H2O nad 8.4 a obsah Na+ v sorpčnom komplexe 5-15 %.