streda 16. júla 2008

Kohézna (zliata) štruktúra pôdy

Štruktúra pôdy, ak v nej nie sú prítomné agregáty ani pukliny, celá masa je jednoliata a kohézna (súdržná). Napr. glejový redukčný horizont Gr hydromorfných pôd.

Obr. 1: zliata štruktúra glejového karbonátového Grc-horizontu (pôdny typ glej, paleomeander Dudváhu, Štúrová, Žitný ostrov).