streda 16. júla 2008

Výparný typ vodného režimu pôd.

Tiež: perspiračný, exudačný typ.

Vyznačuje sa prevládajúcim vzostupným pohybom vody. Formuje sa v teplých a suchých oblastiach, kde evapotranspirácia prevyšuje ročný priemerný úhrn zrážok (S/E je nižšie ako 1), pričom vzostupný pohyb vody kapilárnym vzlínaním umožňuje vysoko položená hladina prítomných podzemných vôd. Vďaka tomu vzniká sezónne (na jar) alebo aj stále zvlhčenie pôdneho profilu, ktoré môže podmieniť aj zasolenie. U nás je tento vodný režim typický pre slanisko, vyskytujúce sa v terénnych depresiách v najteplejších okrskoch Podunajskej a Východoslovenskej nížiny.